Frivilligt arbejde giver netværk og gode oplevelser

Janni Søndergaard Knudsen har været frivillig i gymnastikforeningen i Næsbjerg, siden den ældste Signe fra 2007 var lille.

JanniogRonnie02 (1)

- Jeg begyndte til forældre/barn gymnastik med hende, og så gik jeg med i gymnastikudvalget for småbørnsgymnastikken. Jeg kendte i forvejen mange forældre fra børnehaven, så det passede mig fint at hjælpe her. Jeg sørger for at skaffe trænere og hjælpetrænere og sikre, at de har de uddannelser, de har brug for, fortæller Janni.

Hun arbejder til dagligt som fællestillidsrepræsentant for BUPL og bor lige uden for byskiltet til Næsbjerg, hvor husstanden også tæller ægtemanden Ronni, der er låsesmed, samt børnene Signe fra 2007, Oskar fra 2009 og Lasse fra 2014.

”Der er et godt fællesskab, vi kender hinanden, og vi har det, vi skal bruge i hverdagen lige her i byen.”

– Janni Søndergaard Knudsen

JanniogRonni03

Det frivillige arbejde giver bonus

Som Janni siger, har hun store børn nu, men hun er stadig engageret i småbørnsgymnastikken i byen.

- Jeg er glad for, at vi har gode foreninger i byen, og det vil jeg gerne støtte. Det er en gave til vores børn, at de kan gå til nogle gode aktiviteter, siger Janni.

Janni fortæller, at hun elsker, at man løfter i flok i Næsbjerg:

- Personligt udvider det også mit netværk, og det giver mig en masse socialt, fordi vi hygger os med hinanden. Gymnastikforeningen giver for eksempel altid os frivillige en tur ind og se verdensholdet sammen. Det gør, at man føler sig værdsat, forklarer Janni.

Janniog Ronni04 (1)

Nærhed og fællesskab

Familiens tre unger bruger byen på forskellige måder. Signe arbejder som fejepige i børnehaven og har også en babysittertjans. Lasse dyrker fodbold i byens klub, der er kendt for deres fodboldskole om sommeren, og Oskar bruger juniorklubben.
- Det er jo det, det lille samfund kan. De helt unge kan også få et fritidsjob, og der er kort til vennerne.

Der er også byfest og Skonagerfestival, og vi har senest været samlet om affaldsindsamling og fakkeloptog for Ukraine. Der er et godt fællesskab, vi kender hinanden, og vi har det, vi skal bruge i hverdagen lige her i byen, slutter Janni Søndergaard Knudsen.